30 Nis 2005

T�RK�N "BLOG" �LE �MT�HANI!

Eh "G�nayd�n"! ger�ekten... "Weblog" ya da "blog" kavram� nihayet ke�fedildi... Bir de TR kar��l�k aray���na girildi.

Oysa i�in T�rk�esi; "web k�t���"! Hani nas�l n�fus k�t���, se�men k�t��� var, i�te ayn� onun gibi; "WEB - LOG" yani... Zaman i�inde "web"in ���nc� harfi, "b"; "log" ile biti�ip; "blog" oldu. Fiilin ad� da "blogging"... "Blog"�ulara "blogger" filan denildi. "Blog-mania" v.b. gibi yan kavramlar/s�zc�kler t�redi. Kapt�r�ld� gidiliyor... Gidiliyor da ka� y�ld�r �ran dahil (*), d�nyada bir olay halini alan bu konu, niyeyse �u aralar bizde tam bir "yeni ke�fedilmi� Amerika" tad�nda. Tad�ndan yenmiyor...

(*) Web k�t��� tutman�n �ran'� nas�l etkiledi�i hk:
http://hoder.com/weblog/archives/013982.shtml
Bu konuda daha pek �ok �ey var payla��lacak... "Global Voices" gibi mesela...
Ba�ka bir "posting"e!

29 Nis 2005

Bir bu eksikti!
What is IntelliTXT

23 Nis 2005

Tarihi Yar�maday� y�r�yerek ke�fetmek icin: YURUYUS GUZERGAHLARI
Bu da yakla�an "HIDRELLEZ 2005"in ilk kez bu y�l yap�lan web sitesi:15 Nis 2005

07 Nis 2005

�u ara okunan kitap: