29 Ara 2006

2006

2006'da ba��m�za gelen en g�zel �ey: PDA
2006'da en �ok �z�ld�klerimiz: Aram�zdan ayr�lan dostlar...

Etiketler:

18 Ara 2006

TIME 2006 YILIN �NSANI: "S�Z"


TIME Dergisi 2006 y�l� i�in Y�l�n �nsan� "S�Z"siniz diyor... Ama bilgi �a��na d�n���mde pay�n�z varsa! Hele vatanda� i�erikli web yay�nlar�ndan biri ya da birka�� (blog'lar, resim ve video a�lar�) ile web'de varolduysan�z TIME i�in y�l�n ki�isi sizsiniz...
Lev Grossman'�n kaleminden sunulan se�ime g�re her ne kadar "herkes y�l�n ki�isi" ise de bir 15 ki�i var ki, onlar "daha �ok y�l�n ki�isi"! �o�u gen� do�al olarak... Wikipedia'ya 3000den fazla madde yazan "Verilerin D�k�" Simon Pulsifer, FireFox'un yarat�c�s�... Ama aralar�nda OhMyNews.Com yazar� Koreli ev han�m�, Amazon'a 12 bin k�sur kitap ele�tirisi yollayan G�rcistanl� k�t�phanecilik uzman� Harriet Klausner gibi "50'nin �zerinde" olanlar da var. Keza YouTube ve onun Frans�z versiyonu WAT.tv and Dailymotion.com'da videolar� rekor k�ran rap merakl�s� Kamini...
Resme t�klan�rsa... hepsi orada!

14 ARALIK 2006, Saat: 16.28