25 Kasım 2008

AKDENİZ ve ALTIPARMAK'tan: "İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır!"

Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak "İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır: Türkiye’de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme" başlıklı bir kitap yazdılar ve Türkiye’de İnternet’teki içeriğin yasal düzenlenmesi ve sansür konularında bir durum değerlendirilmesi yaptılar... Çalışmada, İnternet’teki içeriğin yasal düzenlenmesi konusundaki diğer girişimlerin yanısıra "5651 Sayılı Kanun" ve onunla ilintili düzenlemeler de eleştirel açıdan değerlendirildi...

Kitap, mevcut düzenleme sistemlerinin nasıl işlediğini ve ağırlıklı olarak Türk yargısının yetki alanı dışında bulunan web sitelerine erişimin mahkeme ve idari erişim engelleme kararlarıyla nasıl engellendiğini örnekler vererek inceliyor.

Ayrıntılar ve Kitap'a web üzerinden ulaşmak için:
http://privacy.cyber-rights.org.tr/?p=257

Etiketler: , , , ,

31 Ekim 2008

3 Kasım 2008, Pazartesi Canlı yayın konuğu: Doç.Dr. Savaş BOZBEL

Sayın Bozbel ile son haftalardaki erişim engellemelerinin hukuki cephesini tartışacağız...

Etiketler: ,

28 Ekim 2008

Bilişim Sivil Toplum Kuruluşları Basın Bildirgesi

Türkiye İnterneti Yasaklama Ayıbından Kurtulmalıdır !

Youtube 6 aya yakındır yasaklı. Myspace, Dailymotion, Dawkins, ve nihayet Blogger yasaklandı. Wordpress ve Alibaba'yı yasaklamaktan çekinmedik. Son bir yılda 5651, kişilik hakları ve fikri ve sinaihaklar nedeniyle bini aşkın webi yasakladık. Türkiye dünya internetine kendi kurallarını empoze etmeye çalışıyor ve bunu sadece yasaklarla yapmaya çalışıyor. Yapılanlar, Anayasaya aykırı, Hukukun temel ilkelerine ters, bu iş için çıkartılan 5651'ın 9. maddesini ihlal ediyor. Yasaklamalar, savunma almadan, tebliğ edilmeden, tedbir olarak alınmasına rağmen, bir ceza olarak uygulanıyor. Yasaklar, suçluyu değil, sıradan Türk yurttaşını, ve internet üzerinden iş yapmak isteyen, görüşlerini paylaşan, Türkiye'yi dünyaya tanıtmak isteyen girişimci, öncü yurttaşlarımıza zarar veriyor; yasaklar pire için yorgan yakarak adaletsizlik yaratıyor. Kanımızca, mahkemelerimiz ve diğer ilgililer kolaycı bir yaklaşımla herşeyi yasaklayarak, haksızlığa sebeb olarak suç işliyorlar; tazminat davalarına muhatab olacaklardır. Yasaklar, Türkiye'nin AB, Demokrasi ve Bilgi Toplumu projeleriyle uyuşmuyor.


Ülkemizin yasakçı bakış açısından vazgeçip, tüm dünya ile birlikte yönetişim ilkeleri ışığında internetdeki "zararlı" içerik ve bilişim suçları ile mücadele etmelidir. Bu mücadele tek başına kamu otoritesi ve mahkemelerle yapılacak bir mücadele değildir. Yasaklamalar, bilenlerce kolayca delinmekte, gittikce artan bir oranda, yurttaşların bu yasakların aşılması bilgisi yayılmaktadır.

Sivil toplum örgütleri bu sürecin bir parçası olarak çalışmaya hazırdır.

Yeter ki makulde uzlaşmak istensin ve diyalog kurulsun. Örneğin, çocuk pornosu, ihtihara teşvik konularındaki yasaklamaların, uzman görüşü ışığında mahkemelerce yapılmasına hiç bir itirazımız yok. "İkaz et/Kaldırt" yönteminin uygulanması istiyor, ve bu sürecin parçası olmak istiyoruz.


Kısa vadede ülkemize büyük zarar veren bu trajedinin önlenmesi için acil tedbir alınmalıdır. En başta, Ankara ve İstanbul'da 2 uzmanlaşan mahkeme geçici bir süre için İnternet yasaklarına bakmalıdır. Adalet Bakanlığı, Barolar Birliği, Yüksek Hakimler Kurulu bu konuda Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği ile böyle bir yapılanmayı sağlamalıdır. Telekomunikasyon Kurumu, katalog suçları dışındaki

yasaklamalarda da, resen yetkilerini artırmadan, mahkeme kararlarının uygulanmasında aracı olmalı; 5651/9'un uygulanmasında üzerine düşen sorumluluğu almalıdır. Ama, TK resen karar verme yetkisini acil haller dışında kullanmamalı, ilgili mahkemeden karar almalıdır. 5651'in yönetmelikleri gözden geçirilip, hem katalog dışı yasaklamalar, ve yurt içi/ yurt dışı konusu; hemde "yasaklı nesnenin kaldırılması" konusunu berraklaştırmalıdır. Youtube yasağı açmazını çözmenin tek yolu budur.


Yasakların ancak son çare olarak, bütün yollar bittikten sonra uygulaması benimsenmeli; o halde bile nesne temelli engelleme yapılmalıdır. TK bunun mali sorumluluğunu almalıdır. Nesne temelli engellemenin yapılması Bilişim Kurultayı ve İnternet Konferansı gibi açık ortamlarda ilgili taraflar ve uzmanlarca tartışılmalıdır.


Uzun vadede 5651'i kaldırıp, Siber Suçlar sözleşmesine uygun, Adalet Bakanlığı Komisyonunca hazırlanan ve askıya alınan taslakla başlayarak yeni bir düzenlemeye gitmeliyiz. Sektörle ortak yapılar (self-regulation/co-regulation) kurmalıyız.


Türkiye internetin marjinal problemlerine cok fazla enerji harcıyor. Asıl, İnterneti demokrasimizi geliştirmek, toplumsal kalkınmaya katkı vermek ve bilgi toplumu yönünde nasıl kullanırız konularına kafa yormamız gerekir.


İnternet Yaşamdır !


İnternet Teknolojileri Derneği - INETD

Türkiye Bilişim Derneği - TBD

Türkiye Bilişim Sektör Derneği -- TÜBİDER

İnternet Medyası Derneği

Linux Kullanıcıları Derneği - LKD

Tüm İnternet Evleri Derneği -- TİEV


Pardus Kullanııcları Derneği - PKD


Türk Kütüphanecileri Derneği -- TKD

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği -- UNAK

Tıp Bilişimi Derneği - TurkMIA

ODTÜ Mezunları Derneği -- ODTÜ MD

Yurttaş Girisimi

Katılımcı Avukatlar - KAV

Etiketler: ,

13 Ekim 2008

EYLÜL - AÇIK RADYO Programları

"Bilgi Çağının Hukuku" program konu ve konukları:
25 Ağustos ve 1 Eylül Pazartesi: Doç.Dr. Mahmut Koca - İletişimin tesbiti ve dinlenmesinin hukuki cephesi (dinleyicilerin isteği üzerine),
8 Eylül Pzt: Doç.Dr. Tekin Memiş ile yazılımların hukuki koruması,
15 Eylül Pzt: Doç.Dr. Tekin Memiş ile yazılımlar ve veri tabanlarının hukuki koruması,
22 Eylül Pzt: Av.Vedat Gürer ile küresel ekonomik krizin bilgi teknolojileri sektörüne etkisi, bilgi edinme hakkı açısından -doğru- finansal bilgilere erişimin önemi...
29 Eylül Pzt: Av. Vedat Gürer ile alan adları ve hukuki koruma

Etiketler: , , , ,

18 Ağustos 2008

11 ve 18 2008 Ağustos Pazartesi: Fusun Nebil Sarp konuğumuz...

Fusun Sarp Nebil ile Abant Çalıştayı'nın perde arkası konuşuluyor... Konu yine 5651...
F S N 'in anlattıkları ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi burada!

Etiketler:

30 Temmuz 2008

28 Temmuz ve 4 Ağustos Pazartesi: Osman Nihat Şen


28 Ağustos 2008, Pazartesi günü Açık Radyo'da "Bilgi Çağının Hukuku" programının konuğu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Internet Dairesi Başkanı Sayın Osman Nihat Şen idi. Aslen ODTÜ çıkışlı bir Bilgisayar Mühendisi olan ve Gazi Üniversitesi ile (ABD) Kuzey Teksas Üniversitesi'nde iki master çalışması yapan ve Oracle Veri tabanı Sitemleri hakkında bir kitabı da bulunan Şen, önce kısaca TİB ve Internet Dairesi'ni tanıttı. Daha sonra 5651 sayılı Kanun ile getirilen "tanım"lar üzerinde duruldu. Internet erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ve toplu kullanım sağlayıcıların sorumluluk ve yükümlülükleri, bunların gerekçeleri, diğer ülkelerdeki benzer uygulamaları özetledi. (Şurada bu konuda hazırladığı bir sunum da var) Şen, Internet yer sağlayıcılar için 24 Temmuz'da süresi sona eren "kayıtlanma" zorunluğunu hatırlattı ve bu işlem için açılan web adresini verdi: http://faaliyet.tib.gov.tr/yetbel
Önümüzdeki hafta da Internet Dairesi göreve başladıktan bu yana yapılan ihbarlar ve site erişim engellemeleri hakkında istatistik bilgiler, erişim engellemelerinin ardındaki teknik özellikler (ör: WordPress ya da YouTube gibi engellemelerde neden belli bir URL değil de tüm bir site kapatılıyor) programa devam edeceğiz...

Etiketler: ,

20 Mayıs 2008

19 ve 26 Mayıs Pazartesi konuğu: Dr. Yaman AKDENİZ

Açık Radyo'da Dr. Yaman Akdeniz ile 19 Mayıs 2008, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bilgi çağının hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen ya da akademik kariyeri seçen gençlere yönelik bir program yaptık... Dr. Akdeniz en çok Internet üzerinden yapılan araştırmaların "sığ" olmaması için dikkat edilecek hususlar üzerinde durdu...

Aynı gün 26 Mayıs Pzt. için de bir ön kayıt yaptık ve o programda "sansür" ve "sivil toplum kuruluşlarının tutumu" üzerinde duruldu... 5651 sayılı kanun doğal olarak yine gündemdeydi.

Dr. Akdeniz, bu arada Kişisel Verilerin Korunması ve Devlet Sırları kanun tasarılarını incelediğini ve "beğendiğini" de belirtti...

19 Mayıs'taki programda verilen arada "Murder Balletts" albumünden "Where The Wild Roses Grow" adlı Kyle Minogue ve Nick Cave düeti, 26 Mayıs programında da aynı albümden "Nick Cave & Bad Seeds" söylediği "Henry Lee" adlı parça dinlendi.

Etiketler: , ,

21 Nisan 2008

Bugün: Doç.Dr. Savaş BOZBEL ile Internet Yasaklarına devam!

Bugün Açık Radyo'da yine Doç.Dr. Savaş Bozbel konuğumuzdu.
Dr. Bozbel bizimle E-Akademi.Org'da yayınlanan "5651 Sayılı Kanuna İstinaden Bazı İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi Tedbirlerine Eleştirel Bir Yaklaşım" başlıklı makalesini paylaştı...

Etiketler: , ,

13 Nisan 2008

14 Nisan Pazartesi Açık Radyo konuğu: Doç.Dr. Savaş BOZBEL

14 Nisan 2008, Pazartesi günü Açık Radyo'da Bilgi ÇAğının Hukuku program konuğu Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. Savaş Bozbel.
Konuşulacak konuların başında onun üniversitesinde 9 Nisan 2008 günü yapılan "Internet Yasakları" başlıklı toplantı olacak.
Bu toplantının konuları ve konuşmacıları şöyle idi:

Doç.Dr. Tekin Memiş, FSEK.m.Ek-4 ile 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesinin karşılaştırılması,

Doç.Dr. Savaş Bozbel, İnternet Servis Sağlayıcılarının, Fikri Hak İhlallerinde Kullanıcılarının Bilgilerini Verme Yükümlülüğü Var mıdır? - Avrupa Adalet Divanının Promusicae/Telefónica Kararı ve Türkiye İçin çıkarsamalar,

Doç.Dr. Mustafa Akgül, İnternet Yasakları: Türkiye Merkezli İnternet mi?,

Arş.Gör. Mete Tevetoğlu, İnternet ortamındaki ihlallerde Türk Mahkemelerinin Yetkisi,

Arş.Gör. Ceyda Cimilli Akaydın, .tr alan adları tahsisi, kurallar ve sınırlamalar.

Programın müzik arasında Putumayo World Music , LAtin Jazz albumünden "Congo Mulence" parçası dinlenecek. Söyleyen Machito ve Cannonball Adderley!

Etiketler: , ,

17 Ocak 2008

21 Ocak ve 28 Ocak 2008,Açık Radyo'da: 5651 ve "Internet Cafe"ler...

5651 sayılı Kanun'un düzenlediği süjelerden "ticari amaçlı toplu kullanım sağlayıcılar", yani şimdiki halde "Internet Cafe"lerin durumunu 2 program mercek altına alıyoruz. Bugün yapılan kayıtlarda böyle bir yerin işletmecisi Metin Baltaoğlu ile yaptığımız söyleşiyi 21 Ocak Pazartesi, Füsun Sarp Nebil'in de katılımıyla yaptığımız ikincisini 28 Ocak'ta yayına alacağız...

Program aralarında Louise Attaque'dan "Revolver" ve "See You Later, Alligator" çalındı!

Etiketler: ,

07 Ocak 2008

2008'in ilk programı'nda Av. Ali Osman ÖZDİLEK...

Bugün (7 Ocak 2008, Pazartesi) Açık Radyo'da Av. Ali Osman Özdilek, canlı yayın konuğumuz oldu.

Türkiye'de 2007'de bilgi çağının hukuku bağlamında önemli bulduğu konuları tartıştık. Bunlar; çocuk pornografisi operasyonu, Internet Bankacılığı konusunda Yargıtay'ın bankalara objektif sorumluluk yükleyen tutumu ve 5651 sayılı kanun idi... Sonuncuda Özdilek, kanun tasarısında bulunduğu halde, "Adli Bilişim Uzmanlığı" kurumunun kesinleşen metinde yer almayışını eleştirdi. FSEK ek Madde 4'de düzenlenen fikri mülkiyet ihlallerinin de bu kanun kapsamında ele alınabileceği yolunda bir de yorum yaptı...

"Internet ve Hukuk", "Bilişim Suçları ve Hukuku", "A'dan Z'ye Uygulamalı Sözleşme Örnekleri", "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne Katılım Süreci Kapsamında Çin Malları ve Damping - Haksız Rekabet Düzenlemeleri", "Türk Asansör Hukuku" kitaplarının yazarı Özdilek, "Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar"ın hukuki ve ekonomik boyutunu ele aldığı, yayın aşamasında olan bir de tezi var: "Tarımda Biyoteknoloji Kullanımı ve Patent Hakları"...

Arada Noir Desir'in "La Vent Nous Portera" parçasını dinledik.

Etiketler: , , ,

24 Aralık 2007

24 Aralık 2007, Açık Radyo'da; Mete TEVETOĞLU ile 5651

Bugün Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Araştırma Görevlisi ve İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi Başkanı Mete Tevetoğlu ile geçen hafta Baro'da yapılan 5651 sayılı kanun ile ilgili toplantıyı değerlendirmeye devam ediyoruz. Tevetoğlu o gün toplantının "web-casting" yoluyla canlı yayınını 7500 kişinin izlediğini söylüyor ve bundan böyle toplantıların bu yöntemle daha geniş sayıda izleyiciye iletileceğini vurguluyor. (Ben de Fusun Nebil Sarp'ın Turk.Internet.Com'da bu yöntemin seyahat v.b. gibi zorunlulukları ortadan kaldırarak karbon salınımını da azalttığı yolundaki araştırma haberine bir gönderme yapıyorum...)
Tevetoğlu, sonra 5651'e dönerek eleştirilerini sıralıyor...
-Arada Dee Clarck'tan "Hey Little Girl" parçasını çaldığımız fakat FSEK kısıtlaması nedeniyle kopyasına almadığımız- bu programı şuradan indirip dinleyebilirsiniz.
31 Aralık 2007'de de yılın son programını yine Tevetoğlu ile yaptık.
Kısa bir "genel değerlendirme" biçimindeki program şurada!
Arada çaldığımız parça ise Chubby Checker, "Limbo Rock" idi!

Etiketler: , ,

17 Aralık 2007

17 Aralık 2007, Açık Radyo'da: Kazım KOLCUOĞLU ve Gökhan AHİ ile...

Bugün "Bilgi Çağının Hukuku" programının canlı yayın konukları İstanbul Barosu Başkanı Av. Kazım Kolcuoğlu ve Baro'nun Bilişim Hukuku Merkezi ve IvhP üyesi Av. Gökhan Ahi idi.
Onlarla geçen Cuma günü Baro'da yapılan 5651 sayılı kanun ile ilgili toplantıyı değerlendirdik.
Ayrıca Kazım Kolcuoğlu Baro'nun diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi...
Bahsi geçen toplantı "web-casting" yoluyla 9 saat boyunca Internet üzerinden canlı yayınlanmıştı ve bu da Baro tarihinde bir "ilk" idi. Toplantının düzenlenmesine öncülük eden Turk.Internet.Com yarından itibaren bu yayını şu sayfadan ve banttan izletecek!

Etiketler: ,

14 Aralık 2007

5651 Toplantısı

Bugün (14 Aralık 2007, Cuma) Turk.Internet.Com, İvHP ve İstanbul Barosu işbirliğiyle Baro'nun Orhan Apaydın Konferans salonunda yapılacak 5651 sayılı kanun ile ilgili toplantı (programı burada ve şurada) SuperOnline tarafından "web-casting" yoluyla tüm gün canlı olarak yayınlanacak.
Fusun Sarp Nebil'in bu sabah bildirdiğine göre yayın şu web siteleri üzerinden izlenebilecek: http://www.turk.internet.com/ ve http://yayin.superonline.com/

Etiketler:

26 Kasım 2007

5651 TOPLANTISI: 14 ARALIK 2007, İSTANBUL BAROSU'NDA...

5651 sayılı kanun ile ilgili olarak İstanbul Barosu, Turk.Internet.com ve İVHP işbirliği ile 14 Aralık 2007, Cuma günü İstanbul Barosu'nda bir toplantı yapılacak...Amacı yönetmeliklerinin de tamamlanmasından sonra 27 Kasım 2007'de yürürlüğe giren 5651'in çok yönlü tartışılması olan "Toplantı"ya bu Kanun'un uygulayıcıları, kanunun düzenlediği (çevrimiçi yayıncılar, Internet erişim sağlayıcıları, yer ve toplu kullanım alanı sağlayıcılar) alanların temsilcileri ve hukukçular katılıyor...Gelişmekte olan program hakkında Turk.Internet.com'un bu konu ile ilgili web sayfasından ya da info@turk.internet.com adresinden bilgi alabilirsiniz...

Etiketler: , , ,

14 Eylül 2007

Açık Radyo'da 10 Eylül - 17 Eylül

10 Eylül Pazartesi http://www.turk.internet/ kurucusu ve yöneticisi Fusun Sarp Nebil konuğumuz oldu. FSN ile telekomünikasyonda "serbestleşmenin neresindeyiz?"i konuştuk.
17 Eylül Pazartesi tekrar konuğumuz olacak. Bu kez Av. Gökhan Ahi de ona katılacak ve geçtiğimiz haftalarda 5651 sayılı kanun çerçevesinde yapılan yönetmelik tartışmaları hakkında bilgi verecekler...
Tırk.Internet.com'da 5651 sayılı kanunun gelişim aşamaları hakkıda yararlı bir kronolji de burada!

Etiketler: , ,