04 Mayıs 2007

AÇIK RADYO'DA "BİLGİ ÇAĞININ HUKUKU" - İlk program: 30 Nisan 2007

2002'de başlayıp, 2004 baharına kadar kesintisiz süren ve bir İvHP-Açık Radyo işbirliği olarak başlattığımız "Internet ve Hukuk" radyo programı, radyonun 25. yayın döneminde daha geniş kapsamlı biçimiyle yeniden yayına giriyor. Program her Pazartesi, 10.30 - 11.00 saatleri arasında ve "Bilgi Çağının Hukuku" başlığıyla yayınlanacak.

İlk programı 30 Nisan 2007, Pazartesi günü İvHP Yürütme Kurulu Üyesi, Av. Fikret İlkiz ile birlikte yaptık.

Programın birinci yarısında bir geriye bakış yaparak Türkiye'de Internet'in yasal düzenlenmesindeki yaklaşımların üzerinden geçtik, İvHP'nun da kurulmasına neden olan gelişmeleri gözden geçirdik. O neden şuydu:
90’lı yılların sonundan başlayarak, ülkemizde de İnternet’in toplum yaşamında giderek daha fazla yer almasına karşılık, temel yasal düzenlemelerin yapılmamış olmasının bazı sorunlar doğurduğu, gelişmelerin önünü açıcı düzenlemeler yerine, “yasaklayıcı düzenlemeler” yapma eğilimi gösterildiği, bu tür düzenlemelerin nasıl yapılması gerektiği, bu alandaki uluslararası yaklaşımın neler olduğu konularının kamuoyunun gündemine getirilmesi zorunluluğu. İnternet ve Hukuk Platformu (İvHP), böyle bir ortamda konuya ilgi duyan hukukçuların, bilişimcilerin, bilgi teknolojisi uzmanlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir sivil girişimdi... Başardık mı? Bilemeyiz. Ama O yıllarda önemli etkinlikler yapan Platform, son yıllarda da web üzerinden bilgi üretimi ve paylaşımını sürdürüyor...

Programın ikinci yarısında Av. Fikret İlkiz, TCK'nın değişiminden, TCK'da düzenlenmiş olmakla birlikte iki yeni tasarı ile ek düzenlemelere tabi tutulmak istenen "bilişim suçları"na değindi.

-O sırada ben de "bilişim hukuku" kavramının sınırlayıcılığına işaret ettim. "Bilgi teknolojileri hukuku"nun yeğlenmesi gerektiğini ileri sürdüm. İlkiz de bu konunun ayrı ve önemli bir tartışma konusu olduğunu vurguladı. -

İlkiz, sonra, yasal düzenlemelerde "panik mevzuatı" diye nitelendirdiği yaklaşımı eleştirdi. Bu konuda kalan son dakikalar içinde değindiği görüşlerini onun web kütüğünde şu sayfalarda topluca ve daha ayrıntılı haliyle bulabilirsiniz.

Teknik masada Ömer Şahin vardı. Arada bize R.E.M.'den, "Aftermath"ı çaldı...

Etiketler: , ,